Officieel

Achter de schermen is het clubbestuur volop bezig met de voorbereiding van volgend seizoen. Er werd een budget voor tweede…
Zaterdag zat het clubbestuur samen met een afvaardiging van de supporters waarbij geen enkel onderwerp uit de weg werd gegaan.…
De Algemene Vergadering van vzw SC Eendracht Aalst heeft in haar vergadering van 19 mei het vertrouwen bevestigd in de…
Beste supporters,   Zonder enige valse hoop te geven aan onze achterban gaat het bestuur niet akkoord met de motivatie…